Politika kakovosti

Naš cilj je, da smo konkurenčni na dentalnem trgu, povečamo tržni delež, proizvajamo varne in učinkovite medicinske pripomočke, imamo trajno dobre poslovna rezultate in s tem zadovoljne zaposlene, odjemalce, uporabnike, lastnike in vse zainteresirane strani. Da to dosežemo:

 

  • smo odgovorni do svojega dela, stalno vlagamo v znanje in skrbimo za razvoj kompetenc zaposlenih,
  • nenehno izboljšujemo procese, tehnologijo, proizvode in storitve,
  • skrbimo za zagotavljanje kakovosti procesov, proizvodov in storitev s postavljanjem merljivih ciljev,
  • zagotavljamo ustrezne vire, ki omogočajo doseganje ciljev in izvajanje politike kakovosti,
  • skrbimo za razpršenost trga in delamo na izboljševanju ugleda Polidentovih blagovnih znamk,
  • upoštevamo pobude in ideje vseh zainteresiranih strani,
  • nenehno izboljšujemo in posodabljamo sistem vodenja kakovosti,
  • sledimo zahtevam standardov EN ISO 9001, EN ISO 13485, CAN/CSA-ISO 13485, MDSAP, Direktive o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EGS, Regulative o medicinskih pripomočkih MDR 2017/745, MDR SOR/98-282 (Kanada), TG(MD)R (Avstralija) in CFR820 (ZDA)  ter drugim zakonskim zahtevam s področja našega dela ter varnosti in zdravja pri delu.