Sejmi

seznam

BULDENTAL 2024

29. do 31. maj 2024
Sofia, Bolgarija

www.tradefairdates.com/BULDENTAL-M5177/Sofia.html

POLIDENT BO OBISKAL ZOBOZDRAVSTVENI SEJEM V BOLGARIJI

Izkoristili bomo priložnost raziskati novosti na trgu, se srečali s poslovnimi partnerji in iskali priložnosti za širitev na nove trge.